Poděkování

Milí přátelé Nadace Phoenix dětem od srdce,
dovolte nám popořát Vám všem i Vašim blízkým krásný nový rok 2014 prožitý v radosti, s láskou a ve zdraví.

Před několika dny jsme se rozloučily s rokem předešlým, který byl pro nadaci úspěšný, i když se zcela nenaplnila naše přání, naděje a představy, které jsme do našeho snažení vložily. Zjistlily jsme, že ani dobrá vůle a nadšení několika jedinců nestačí, přesto se podařilo dostát našim závazkům. Částkou 60. 000 Kč jsme podpořli 6 vybraných rodin s nemocnými dětmi, i přestože výtěžek z jarních koncertů nedosahoval ani poloviny. Díky lidem kolem nás se podařilo uvedenou částku získat. A tímto chceme ze srdce poděkovat všem, co nás podpořili jakýmkoli způsobem, protože každé pomoci a vstřícnosti si velmi vážíme. Největší dík, patří nejvýznamějším dárcům SUN CONE, MERLINS KINDERWELT A EXCALIBUR CITY.

Zvláštní poděkování věnujeme Znovínu Znojmo, který nám poskytne místo k uložení nadační kasičky v prostorách Návštěvnického centra, které bude od jara v provozu v budově Louckého kláštera.

Naším novým cílem, který jak doufáme podpoří, co nejvíce z Vás je pomoc sestrám Kubíkovým z Krhovic, které se potýkají s vážnými zdravotními potížemi a o dalších podrobnostech Vás budeme informovat v příštích týdnech.

Pokud má kdokoli z Vás nebo Vašich blízkých chuť a možnost pomoci rádi ji uvítáme a děkujeme za ni.

Za Nadaci Phoenix dětem od srdce s pozdravem

Lenka Štěrbová a Táňa Tučková

Benefiční koncert 5/6 dubna 2013

Nadace Phoenix dětem od srdce

Dovolujeme si Vám představit nadaci Phoenix dětem od srdce, která vznikla z dobré myšlenky a upřímných přání několika přátel, jejímž základním posláním je podporovat nemocné, či jakkoliv handicapované děti v našem městě Znojmě a jeho okolí. Dítě je pro všechny dar… Bohužel, ne každé dostane do vínku zdraví a bezstarostné dětství… Nechceme jen přihlížet a už vůbec se odvracet… Pokusíme se pomáhat a pevně věříme, že Vy také…I málo stačí k tomu, aby se nám společně podařila krásná věc… A stejně jako bájný pták Phoenix je symbolem znovuzrození a podle legendy opakovaně vstává z popela, chceme i my pomoci v nelehkých chvílích, nejen v léčbě, ale i na cestě každodenním životem, jak zmiňovaným dětem, tak jejich rodinám. Naším hlavním cílem je vrátit radost do dětských očí a úsměv na jejich tváře… Máte-li pocit, že Vám jsou naše slova a myšlenky blízké a přečetli jste tyto řádky do konce, tak Vám děkujeme…
Znamená to pro nás naději, že náš úmysl podpoříte…

Na jaře roku 2012 proběhl obrazně řečeno nultý ročník charitativního dne Phoenix od srdce, jehož výtěžek získaný z odpoledne tráveném v přátelském duchu a založeném na finančních příspěvcích partnerů a prodejem občerstvení, byl věnován Dětskému domovu ve Znojmě a použit na úhradu letních pobytů, taktéž pro děti. Velmi pozitivní ohlas z celého okolí a úspěch této akce nás přivedl až sem… K nápadu založit oficiální nadaci a věnovat čas a úsilí věci, které věříme a tím nabité možnosti opravdu pomoci, tam kde je třeba. Víme, že nezměníme svět, nedokážeme zázraky, ale zkusíme udělat v tomto směru, co bude v našich silách a budeme se těšit, že se přidáte i Vy.

Z právě pořádaných benefičních koncertů, příspěvků od partnerů a spousty lidí dobré vůle, bychom chtěli získat finanční prostředky, nejen pro jednorázové příspěvky na uvedené potřeby níže představených dětí, ale věříme, že budeme schopni pomáhat i v průběhu celého roku dalším a dalším dětem a jejich rodinám. Nechceme sedět se založenýma rukama, proto se za prací nadace Phoenix dětem od srdce nebude skrývat, jen očekávání příspěvků, ale plánujeme prodej předmětů, z kterých by celoročně plynul zisk nadaci a tak zvětšovat možnost pomoci.

Pokud chcete nadaci Phoenix dětem od srdce lépe poznat, přijďte se na nás podívat…

Copyright © 2013 Nadace Phoenix dětem od srdce. Všechna práva vyhrazena.